Prelucrarea datelor cu caracter personal

Identitatea cumpărătorului și protecția datelor cu caracter personal:
Consumatorul se obligă să-și furnizeze datele personale reale (nume, prenume, adresa, nr. telefon, adresă de e-mail) pentru finalizarea procesului de comandă care se realizează pe paginile site-ului www.facelookcosmetics.ro. Realizarea unei comenzi se face cu acceptarea acestor termeni.

Protecția datelor cu caracter personal și plățile online pe site-ul www.facelookcosmetics.ro sunt securizate prin protocol de criptare digitală SSL. Datele personale nu sunt furnizate altor părți și sunt folosite doar de către SC FACELOOK SRL pentru finalizarea comenzilor (nume, adresă, contact) și pentru înștiințarea privind comanda sau a ofertelor promoționale (e-mail, nr. de telefon). Pentru plăta online, datele cardului nu sunt procesate și nu rămân înregistrate pe serverul nostru. Plățile online se realizează prin intermediul procesatorului de plăți MobilPay, toate datele fiind complet criptate și securizate prin 3D-Secure. Toate aceste norme respectă cadrul legal și sunt în conformitate cu Legea Nr. 677/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal.